Martins jas

Het is heel moeilijk om van onze manier van leven uit te breken .
Minder dan 10% van de mensen in onze samenleving zijn bereid hun leven radicaal te veranderen, 20% denken er over na. Dat is niet genoeg om de resterende 70% te bewegen. De instincten sluimeren echter binnen elke mens want waar komt het verlangen vandaan op vacantie naar een verlaten eiland te gaan of in de zomer in de volkstuinen te wonen ? Dat maar 30% hun leven zouden veranderen wil zeggen dat er in onze huidige samenleving in de nabije toekomst geen verandering te zien is.

Het zou anders zijn als er een aanzienlijke samenleving die goed werkt als voorbeeld gebruikt zou kunnen worden. Dan zouden deze 70% mee kunnen kijken hoe deze samenleving werkt b.v. door deze in een geweldig reality show te bekijken. Misschien zouden deze 70% bereid zijn om hun consumptisme leven te ruilen tegen een leven dat niet consumptisme georienteerd is. Je moet hen laten zien, dat een leuk leven ook in een niet consumptisme georienteerde samenleving bereikt kan worden.

In maart 2017 ging het bericht over de hele de wereld dat de weduwe van Doug Tompkins (oprichter van het merk Esprit) een miljoen hectare land aan de Chileense overheid heeft gedoneerd. Daardoor kan een uitgestrekt natuurgebied worden uitgebreidt.

Er zijn misschien ook andere superrijke mensen die ook een grote oppervlakte naar de allerarmste mensen zouden willen doneren. Daardoor creeren zij de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen die vrij is van de beperkingen van de huidige maatschappij van consumptie en winstmaximalisatie. Potentiële bewoners kunnen zeker worden gevonden onder de vele miljoenen mensen in sloppenwijken of vluchtelingen die zijn blootgesteld aan hongersnood.
Voorbeeld: Martinscoat

Iedereen die een stukje christelijk geloof in zich draagt moet zich realiseren dat het meer dan een hersenschim moet zijn. De rijken zouden het kunnen opvatten als een vorm van compensatie zoals het delen van de mantel van Sint Maarten, omdat hun rijkdom alleen is opgebouwd door middel van winstmaximalisatie. Een exotische kant heeft dit project ook. Het gedoneerde land kan de vorm van de naam of het symbool van de donor krijgen en daardoor is het zelfs vanuit het heelal te zien. Uiteindelijk zou het een groot avontuur zijn, vergelijkbaar met een missie naar Mars, of zo.