De ecologische voetafdruk

Het negative beeld dat de samenleving heeft van daklozen dateert uit de tijd dat men dacht dat de economie voor altijd zou groeien en dat er geen einde aan olie was. Maar vandaag weet bijna iedereen dat het essentieel is voor de toekomst dat we onze manier van leven en de economische modellen van productie en consumptie fundamenteel moeten veranderen. Wij stellen onszelf het doel om de manier van leven zo aan te passen dat er zo weinig mogelijk schade aan onze omgeving ontstaat en wij zijn soms bezig met het berekenen van onze ecologische voetafdruk.

Maar wij vergeten dat er al mensen zijn in onze westerse samenleving die dat doel al bereikt hebben. Ze veroorzaken een CO2-uitstoot van minder dan 20% van een doorsnee burger, ze hebben geen auto, ze maken geen intercontinentale vluchten en eten wat overblijft in de groothandel en de detailhandel en wat er eigenlijk wordt weggegooid. Maar op dit moment zijn wij nog lang niet in staat om deze mensen te erkennen als pioniers van toekomstig gedrag en ze schamen zich meestal voor hun gedrag. Ik denk dat dat fundamenteel en snel moet veranderen.

Ik wil graag dat iedere dakloze deze bord met de ecologische voetafdruk om zijn hals draagt en de mensen voor de neus houd.  Er moeten ook jassen en t-shirts aan de daklozen verdeeld worden met de text op hun rug: Ik verorzaak zero emission (of zo).