Geld en rechtvaardigheid

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dit is een bekend en geaccepteerd feit. De reden is het geld. Als er geen geld meer was, zouden er geen rijken en armen meer zijn.

Met een op geld gebaseerd maatschappijmodel zullen we altijd achter de oplossingen aan lopen zonder ze te bereiken. We draaien in een cirkel.

Door de corona-lockdown werden de economie en het mondiale transport zo sterk vermindert dat men zou kunnen hopen dat de door CO2 veroorzaakte opwarming van de aarde kan worden gestopt. Maar de politici voeden snel weer de onheilspellende consumptie-wegwerpcyclus met heel veel geld. Geen enkel klimaatbeschermingsinitiatief heeft zelfs maar geprobeerd deze rusttoestand in stand te houden. De reden hiervoor is dat iedereen het vanzelfsprekend vindt dat er geld verdiend moet worden. En zolang er geld is, blijft dat zo.

De Zwitserse socioloog, politicus en een van de bekendste critici van kapitalisme en globalisering, Jean Ziegler, is duidelijk van mening dat er een systeemverandering moet en zal komen om het onrecht in de wereld uit de wereld te helpen. Hij vindt dat de oplossing een planetaire civiele samenleving is. Maar een civiele samenleving werkt echter alleen op vrijwillige basis. Alleen als er geen geld is, kan deze algemene samenleving werkelijkheid worden.

Paus Franciscus is gepassioneerd en actief in het uitbannen van onrecht in de wereld. In zijn geschriften stelt hij de liefde centraal. De broederlijke liefde tussen alle mensen op onze aarde. Als deze liefde een realiteit is, zijn er geen kansarmen meer omdat iedereen alleen het voordeel van de ander wil. Maar waar het om geld gaat, kan er geen liefde zijn, aangezien broederliefde alleen maar gratis kan zijn. Er is maar één oplossing voor deze tegenstrijdigheid: de afschaffing van geld.

Veel van de hedendaagse filosofen en denkers zien het begin van een nieuw tijdperk, het planetaire tijdperk. Voor het eerst is de mensheid in staat om zichzelf te bevrijden van de zwaartekracht, onze planeet van buitenaf te bekijken en de kwetsbaarheid ervan te voelen. Bovendien zouden we dankzij technische en wetenschappelijke vooruitgang vandaag in staat zijn om alle mensen op aarde zonder behoefte te laten leven. Zoiets is er nog niet eerder geweest. De mensheid is klaar voor een grote stap naar een nieuwe kwaliteit van samenleven. Een stap naar een samenhorigheid in broederlijke liefde zonder de beperkende maatstaf van geld. Het gedrag van bijna de hele mensheid tijdens de Covid-19 lockdown heeft ook laten zien welke ingrijpende en plotselinge veranderingen we vrijwel zonder problemen aankunnen.

Hoe kun je dat doen, een leven zonder geld?

Heel makkelijk. Er wordt een deadline gesteld waarop alle mensen in de wereld hetzelfde zullen doen als voorheen. Maar niemand krijgt er geld voor en niemand hoeft er iets voor te betalen. Iedereen werkt gratis, maar ze krijgen ongeveer wat ze regelmatig hebben gekocht – ook gratis. De dwang om steeds meer te moeten kopen zal dan niet meer bestaan, want niemand kan winst maken.

Niemand zal reclame laten maken, maar de mensen die eerder in de reclame-industrie hebben gewerkt, zullen nog steeds de reguliere dingen ontvangen die ze tot nu toe hebben ontvangen, omdat ze er gewoon voor hun zijn. Maar ze konden thuis kunnen blijven. Na een tijdje zullen ze zich vervelen en een vrijwilligerswerk vinden waartoe ze zich aangetrokken voelen zonder naar een uitzendbureau te hoeven gaan. Misschien helpen ze in industrieën waar er momenteel een knelpunt is. Ze doen het uit dankbaarheid, want ze krijgen alles wat ze nodig hebben gratis.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere industrieën die dan niet meer nodig zijn.

Tijdens de transitie naar deze geldloze samenleving zullen er ook geen onteigeningen plaatsvinden, omdat eigendommen die niet nodig zijn vanzelf worden weggegeven. Bijvoorbeeld: Een vermogend persoon bezit een groot stuk land ter waarde van bijvoorbeeld 10 miljoen euro. Ook als er geen geld meer is, is hij nog steeds eigenaar van dit land. Maar het is niet langer een waardevol object, maar wordt een last waarvan hij waarschijnlijk afstand zal doen. Hij zal slechts zoveel land behouden als hij zelf kan bewerken.

Misschien zullen sommige dingen slecht aflopen, maar er zullen nog veel meer dingen zijn die beter aflopen. Laten we alleen maar denken aan wegvallen van mensen- en drugshandel, dumping, woeker met huur en beurstransacties in voedsel.