Dit is hoe we de aarde kunnen bevrijden

Introductie

Veel mensen vinden het is al tijd om om te keren. Ze hebben zich gerealiseerd dat het voor ons en onze aarde goed is om iets minder te nemen. Wij mensen in ontwikkelde industrielanden leven verder dan onze middelen, vaak ten koste van die in andere delen van de wereld. Maar het is moeilijk om onze gewoontes te veranderen – waar moeten wij beginnen?

Velen geloven niet dat er een door de mens veroorzaakte klimaatverandering zal zijn. Maar zonder reden keren we niet om. Wij mensen hebben niet de aanleg om uit eigen beweging te zeggen – ik neem minder.

Wat als we er maar niet in geloven, maar er gewoon vanuit gaan dat er een reëel gevaar is voor klimaatverandering? Zou het dan niet makkelijker zijn, om te zeggen dat ik minder verbruik vanuit zorg voor ons milieu?

Onze toestand vandaag

Onze aarde gaat vernietigd omdat we fossiele brandstoffen, grondstoffen en energie exploiteren. We leven vaak ten koste van onze zussen en broeders in andere delen van de wereld. Een redding kan alleen bestaan als de onbeperkte exploitatie van middelen drastisch en snel wordt verminderd.

De feiten laten zien dat ondanks de algemene kennis over de naderende wereldwijde catastrofe en de duidelijke tekenen (smelten van de Noordpool, ontbossing van de regenwouden, vervuiling van de zeeën met plastic), geen verandering in het gedrag van mensen in de ontwikkelde geïndustrialiseerde landen kan worden gezien.

In deze staten heeft zich een beloningssysteem voorgedaan. We blijven onszelf belonen door dingen te kopen die veel verder gaan dan onze fundamentele materiële behoeften. Daarom blijft de vraag naar goederen die hulpbronnen verbruiken stabiel en wordt het verbruik van deze nog aangedreven door reclame en producten met een steeds kortere levensduur.

Hoe werkt economie?

De economie kan worden beschouwd als een grote zelfstandig werkende machine. Het werkingsprincipe is de vrije markt, die de machine op een geniale manier aanstuurt. Hoe sneller de machine draait, hoe meer natuurlijke hulpbronnen en fossiele brandstoffen worden verbruikt en hoe meer afval wordt geproduceerd. Niemand kan en mag de werking van deze machine verstoren, zeggen politici en ondernemers. Daarom is het ook zo moeilijk of zelfs onmogelijk om maatregelen ter bescherming van het klimaat te handhaven.

Maar waar wordt de machine door aangedreven? De machine wordt aangedreven door de mensen die naar goederen vragen, dus door de consumptie van de consumenten. Als mensen plotseling zouden stoppen met kopen, zou de machine ook gaan stoppen te draaien. Er is geen andere drive voor haar dan consumptie.

Als wij consumenten, dus wij mensen, deze machine langzamer laten draaien door minder te consumeren, zou het veel beter zijn voor onze aarde en dus voor onze toekomst en die van onze kinderen en hun nakomelingen.

De oplossing

Het kan de economie en de markt niet schelen als er minder wordt geproduceerd. Zelf de vertegenwoordigers van de markteconomie zeggen dat de markt flexibel is en zichzelf ingenieus reguleert.

Wees niet bang dat de economie krimpt. In de “Christmas shopping season” compenseert de markt schommelingen van meer dan 25% in de vraag naar goederen op de korte termijn. Een geleidelijke daling zal de markt helemaal niet storen. Vertrouw op de markt. Het is echt niet erg als de economie krimpt.

Als er minder wordt geproduceerd, is minder werk nodig. Maar het doet geen pijn om minder te werken. Doordat er minder wordt geconsumeerd, maakt het niet uit dat we minder verdienen, omdat we minder geld nodig hebben. Minder werken heeft ook als voordeel dat mensen minder stress ervaren en meer tijd hebben om aan hun geestelijke en gezinsbehoeften te voldoen. Ook zullen er veel minder forenzen, auto’s en files zijn .

Het vergroten van de vrije tijd komt ten goede aan de burgermaatschappij, omdat deze veel taken in de samenleving kan uitvoeren. Taken waar mensen zich geroepen toe voelen en die ze vrijwillig op zich zullen nemen. Taken die ze graag vervullen en waarheen ze niet via de arbeidsmarkt hoeven te worden gedirigeerd.

Degenen wiens winsten worden verminderd zullen waarschuwen en bedreigen. Maar ook zij zullen van de aangename kanten van de burgermaatschappij kunnen genieten wanneer zij niet langer de last en verantwoordelijkheid van rijkdom hoeven te dragen.

Roep

Als mensen boven hun middelen leven, gaan ze in de schulden. We zijn schuldenaaren aan de aarde en symbolisch aan onze medemensen in minder consumptieve werelddelen.

Als iemand schulden heeft, moet hij goed nadenken over hoe hij de schuld kan verminderen. Hij moet goed nadenken over wat hij echt nodig heeft om te leven zonder nood te lijden.

Probeer je voor te stellen dat je diep in de schulden zit en je moet deze schuld noodzakelijkerwijs verminderen. Koop daarom alleen wat je echt nodig hebt om te leven.

Een grote hulp om dat te bereiken zou zijn als reclame voor goederen over het algemeen wordt weggelaten en indien nodig verboden. Een voorbeeld van waar dit werkt is tabaksreclame. We vinden ook wat we nodig hebben zonder reclame. En toekomstig moeten we niets kopen wat we niet nodig hebben.

Epilog

We hebben een instrument nodig dat de vraag naar goederen kan beïnvloeden. Het instrument van internationale linkse bewegingen zal het verbruik van hulpbronnen niet kunnen verminderen, omdat het vooral gericht is op het veranderen van de machtsverhoudingen.

Een kracht die de consumptie kan verminderen is het christelijk geloof, dat wordt gevolgd door bijna 1/3 van de wereldbevolking. Het basisidee van het christendom, wiens absolute oorsprong het aardse leven van Jezus Christus is, is gebaseerd op de verzaking aan consumptie evenals op wederzijdse overweging en hulp onder elkaar. Het christendom moet kunnen terugkeren naar zijn wortels.

Er zijn voorbeelden in de geschiedenis geweest die bewijzen dat het christendom, tenminste een deel ervan, kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke idealen. Het bekendste voorbeeld is Franciscus van Assisi en de beweging die hij heeft geactiveerd. Onze huidige paus Franciscus is ook een vertegenwoordiger van dit idee (zie de encycliek „Laudato Si„).

Precies 2000 jaar geleden was er iemand die slechts 19 jaar oud was. Hij verzoende ons met God en nam onze zonden weg, maar hij leidde ook nog verdere 13 jaar een menselijk leven.

We hebben een tweede kans om een ​​samenleving op te bouwen zoals Christus het zich had voorgesteld. Binnen de komende 13 jaar. Meer tijd hebben we niet.
Deze keer moeten we de kans echt gebruiken.

Gelijkenissen van Christus waarop de Bevrijdingstheologie voor de aarde is gebaseerd:

 • De gelijkenis van de zaaier
  Slechts een kwart van het gezaaide graan gaat rijpen en brengt zoveel oogst dat iedereen erop kan leven.
  We hebben niet werkgelegenheid voor iedereen nodig. Met het huidige niveau van automatisering en vermindering van materiaalverbruik, volstaat het dat slechts een klein deel van de mensen in de productie werkt. Er zullen altijd genoeg mensen zijn die graag werken in productie. Dat is statistisch bewezen.
 • De gelijkenis van de vogels en de bloemen
  De vogels en de bloemen gaan niet naar werk maar wel worden gevoed.
  De markt, die alleen de volvulling van de fundamentele materiële behoeften dient en de burgermaatschappij, zorgen ervoor dat alle mensen ter wereld goed en zonder behoefte kunnen leven.
 • De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
  De arbeider die een uur in de wijngaard werkte, krijgt evenveel geld als de arbeider die zes uur werkte. Denk aan de mensen die vrijwilligerswerk doen in de burgermaatschappei. Het is niet belangrijk dat ze geijk worden beloond met geld. Afgunst is een eigenschap die een zeer negatief effect heeft op ons welzijn. De beloning in de ontwikkelde industriële samenleving van vandaag dient uitsluitend om consumptie mogelijk te maken, ongeacht of deze consumptie ons welzijn dient.
 • Parabel van de oproep aan Petrus om over het water te gaan
  Christus riep op om iets actief te doen. God heeft Petrus niet vastgehouden, hij heeft actief door zijn sterke wil en geloof bereikt om over het water te gaan. Daarom vraagt ​​Christus ons ook om actief iets te doen en te geloven dat we het doel zullen bereiken.